10 ที่เที่ยว ลพบุรี 2565

หัวข้อแนะนำ

ที่เที่ยว ลพบุรี 2565 เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวในภาคกลาง อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 150 กิโลเมตร เดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 2 ชั่วโมง คุณสามารถไปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ ในอดีตลพบุรีเป็นเมืองโบราณหลายยุคหลายสมัย มีประวัติความเป็นมายาวนานเรียกว่า ละโว้ โดยมีหลักฐานสำคัญที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน ค้นหาซากปรักหักพังโบราณและโบราณวัตถุ จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดในปัจจุบัน จังหวัดลพบุรี ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆ มีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติ รอคนยังไม่เคยไปสัมผัส เช็คอิน ชิลล์ พาเที่ยวเมืองละโว้ กับ 10 ที่เที่ยวลพบุรี ชมพระปรางค์ ถ่ายรูปทานตะวัน ชมเขื่อน นั่งรถไฟลอยน้ำ คุณจะสนุกและมีความสุขในสถานที่ที่เราแนะนำ มาดูกันดีกว่าว่ามีที่ไหนน่าสนใจบ้าง ที่เที่ยวลพบุรี 2565

 

ที่เที่ยว ลพบุรี 2565 พระปรางค์สามยอด

ที่เที่ยว ลพบุรี 2565 มาลพบุรีต้องแวะ พระปรางค์สามยอด สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่บนเนินดินในเขตอำเภอเมือง ใกล้ศาลพระกาฬ มีปราสาท 3 หลังก่อด้วยศิลาแลง สถาปัตยกรรมขอมโบราณเชื่อมด้วยธรรมาสน์ ส่วนต่าง ๆ ประดับด้วยปูนปั้น เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่อเป็นพุทธศาสนสถานในนิกายวัชรยานของละโว้ วิหารด้านทิศเหนือประดิษฐานรูปพระยาปารมิตา ปราสาทประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรกปราสาททิศเหนือและวิหารทิศใต้ประดิษฐานพระพุทธรูปพระโลเกศวร(พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร) ปัจจุบันปราสาทค่อนข้างทรุดโทรมตามกาลเวลา แต่ยังเห็นเป็นรูปร่าง เดินออกไปข้างนอกได้ทุกวัน อีกทั้งยังมีฝูงลิงน้อยใหญ่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย โปรดระวังทรัพย์สินของท่าน ใครพกอะไรระวังลิงด้วยนะครับ เธอค่อนข้างซน พระปรางค์สามยอด

 

พระนารายณ์ราชนิเวศน์

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ไม่ไกลจากพระปรางค์สามยอด เสด็จฯ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ หรือชาวลพบุรีเรียกว่า วังนารายณ์ ตั้งอยู่ถนนสรศักดิ์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ที่จะอยู่บ้าน ออกว่าราชการ ล่าสัตว์ และต้อนรับอาคันตุกะหลังจากท่านมรณภาพแล้ว จนกระทั่งรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์พระราชวังและสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2399 และพระราชทานนามว่าพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ภายในแบ่งเป็น 3 เขต คือ เขตพระราชฐานชั้นนอก มีอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ อ่างเก็บน้ำสองแห่งตั้งเรียงรายอยู่ในอาคารเหล็กสำหรับผู้มาเยือนของกษัตริย์เฮา โรงช้างหลวง และกลุ่มอาคารสิบสองแห่งของคลังหลวง ถัดมาคือเขตพระราชฐานชั้นกลาง พระที่นั่งจันทไพศาล พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ ธัญญามหาปราสาท และพระที่นั่งพิมานมงกุฏ ท้ายสุดเป็นเขตพระราชฐานชั้นใน ประกอบด้วยพระที่นั่งสุทธาสวรรย์และพระประทีป ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ฯ ประชาชนสามารถเข้าชมบรรยากาศสบาย ๆ ร่มรื่น ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุ รวมถึงบริการคาเฟ่ที่สามารถเข้าชมพระราชวังเพื่อถ่ายรูปได้ เที่ยวลพบุรี 2565

 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ชมโบราณสถานที่สวยงามอีกแห่ง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตั้งอยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟลพบุรี สร้างในสมัยใดไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัด แต่ได้รับการบูรณะใหม่หลายครั้ง ภายในมีศาลาเครื่อง มันอยู่ที่ทางเข้า ในอดีตใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในการถอดฉลองพระองค์ก่อนประกอบพิธีกรรมทางศาสนา, วิหารหลวงเป็นวิหารขนาดใหญ่มีประตูแบบไทยแต่หน้าต่างโกธิคแบบฝรั่งเศส ประดิษฐานพระพุทธละวะบุรารักษ์ ปางนาคปรก แกะสลักจากหินทราย สูง 3 เมตร พระอุโบสถขนาดเล็กและพระประธานเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ก่อด้วยศิลาแลง ท่านสามารถเดินชมความงามของวัด ลวดลายปูนปั้นและหน้าบันยังมีให้เห็นอยู่ ที่เที่ยวลพบุรี 2020

 

สวนสัตว์ลพบุรี

สวนสัตว์ลพบุรี สวนสัตว์ขนาดเล็ก ในเมืองลพบุรี ตั้งอยู่ใน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี อยู่ในความดูแลของหน่วยเฉพาะกิจ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2483 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยมีลิงอุรังอุตัง 2 ตัวที่หน้าตาคล้ายลิงอุรังอุตังชื่อ ไมค์ และ ซูซู ให้ชื่นชมในความน่ารักและความเฉลียวฉลาด ส่วนเพื่อนต่างสายพันธุ์ก็มีให้ชมมากมาย ทั้งเสือ กวาง กระต่าย เต่า ม้า นกยูง หมู แพะ นก งู ฯลฯ สาธิตการจับงู ฯลฯ ปั่นจักรยาน ขี่ม้า ให้อาหารแพะ นอกจากนี้ยังมีรถไฟขนาดเล็กและรถกอล์ฟ ที่นี่ถือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดลพบุรี รวมถึงนักท่องเที่ยวมาชมความน่ารักของเด็กๆ กัน. ที่เที่ยว ใหม่ ใน ลพบุรี

 

วัดเขาวงพระจันทร์

วัดเขาวงพระจันทร์ พิชิตเขาวงพระจันทร์ด้วยบันได 3,790 ขั้น ขาลาก แต่พอไปถึง ความเหนื่อยหายเป็นปลิดทิ้ง วัดเขาวงพระจันทร์ ตั้งอยู่บนภูเขาที่สูงที่สุดของจังหวัด ในตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองลพบุรีประมาณ 28 กิโลเมตร เนื่องจากภูเขาทั้ง 4 ด้านมีลักษณะคดโค้ง มองไปทางไหนก็เห็นแต่วงกลมล้อมรอบ จึงขนานนามว่า เขาวงพระจันทร์ พระจันทร์ขึ้น ต้องเดินขึ้นบันได 3,790 ขั้น ใช้เวลาเดินขึ้นประมาณ 2-3 ชั่วโมง เมื่อถึงยอดเขา จะเห็นทัศนียภาพโดยรอบกว้างไกล เป็นวัดที่มีสิ่งมหัศจรรย์ถึง 9 แห่ง คือ รอยพระพุทธบาทจริง, รอยฟันของหลวงปู่ฝก, พระบรมสารีริกธาตุ, พิพิธภัณฑ์พันลาน, บันได 3,790 ขั้น, ต้นเสียบไม้ธรรมชาติ, เขาควายสามเขาและงาช้างดำ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชัย สูง 75 เมตร ท่านใดสนใจสามารถเยี่ยมชมและทำบุญได้ทุกวัน เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ควรเตรียมตัวก่อนขึ้นดอย พกยาดมยาหม่องติดตัวไปด้วย

 

วัดพระบาทน้ำพุ

วัดพระบาทน้ำพุ คงไม่มีใครไม่รู้จักวัดนี้ วัดพระบาทน้ำพุ วัดชื่อดังที่เป็นสถานพยาบาลผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งอยู่ในตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีท่านเจ้าคุณอลงกต เป็นเจ้าอาวาส (พระราชวิสุทธิประชานาถ) ผู้ริเริ่มการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเอดส์ ได้แก่ การดูแลเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากโรค สำหรับสิ่งที่น่าสนใจในวัดนั้นก็จะมีรอยพระพุทธบาทพระประธานในพระอุโบสถ และหลวงพ่อดำ พระพุทธรูปสมัยอยุธยาที่ประดิษฐานอยู่ในถ้ำบนภูเขา รวมทั้งพระโพธิสัตว์ 9 พระองค์ที่เดินขึ้นไปกราบไหว้ขอโชคลาภ ใครไปลพบุรีก็แวะไปทำบุญ บริจาค หรือนำสิ่งของ เพื่อผู้ป่วยโรคเอดส์ นอกจากจะได้บุญแล้ว เรายังได้ทำสิ่งดีๆ ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็อิ่มใจแล้ว

 

ทุ่งทานตะวัน เขาจีนแล

ทุ่งทานตะวัน เขาจีนแล เป็นที่รู้กันดีว่าลพบุรีต้องมาถ่ายรูปด่วนที่ทุ่งทานตะวัน เพราะเป็นจังหวัดที่ปลูกดอกทานตะวันมากที่สุดในประเทศไทย ประมาณ 300,000 ไร่ หลายคนที่มาลพบุรีต้องนึกถึงทุ่งทานตะวันเป็นอันดับแรก แนะนำให้มาที่ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ใกล้วัดเวฬุวัน ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นทุ่งทานตะวันขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 1,200 ไร่ ซึ่งดอกทานตะวันจะบานชูคอสู้แสงอาทิตย์สีเหลืองอร่าม ในฤดูหนาวของทุกปี (หาข้อมูลก่อนไป ภาพสวยมาก ชวนเพื่อน แฟน ครอบครัว ออกไปถ่ายรูปที่ทุ่งทานตะวัน เตรียมเสื้อผ้าสวยๆ พร็อพให้พร้อม แค่นี้ก็มีร้านขายของมากมาย การออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและอาหารไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

 

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของจังหวัดลพบุรี เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด คือ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในแม่น้ำป่าสัก ยาวและลึกที่สุดในประเทศไทยสร้างขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วม แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่การเกษตร ตามพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 นอกจากเขื่อนป่าสักกักเก็บน้ำแล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลพบุรีอีกด้วย กลายเป็นที่พักผ่อนชมวิวอ่างเก็บน้ำ ขึ้นหอเกียรติยศ ชมพิพิธภัณฑ์ เดินชมเขื่อน ปล่อยปลา

 

รถไฟลอยน้ำ

รถไฟลอยน้ํา เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 2565 จองตั๋วเที่ยวเขื่อนป่าสักช่วงไฮซีซั่น กับรถไฟลอยน้ำ ขบวนพิเศษ กรุงเทพฯ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ให้คุณได้สัมผัสเส้นทางรถไฟในบรรยากาศธรรมชาติ มองเห็นผืนน้ำและผืนป่าตลอดสองข้างทาง ทางรถไฟสายนี้เป็นเส้นทางรถไฟสายใหม่ ติดอ่างเก็บน้ำ ระยะทาง 24 กิโลเมตร. เมื่อรถไฟแล่นผ่านดูเหมือนรถไฟวิ่งบนน้ำเพราะการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทำให้ทางรถไฟเก่าอยู่ต่ำกว่าระดับกักเก็บ การเดินทางโดยรถไฟออกจากกรุงเทพฯ เวลา 06.40 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.45 น. ทุกปี.

รถไฟลอยน้ำ การรถไฟแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ 30 วัน Privilege-กรุงเทพฯ ราคา 290 บาท/ท่าน ราคาเดียวทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เปิดขายบัตรเมื่อไหร่? ต้องรอติดตามจากการรถไฟแห่งประเทศไทยที่อยู่ระหว่างการเดินรถ เมื่อน้ำลด จะมีทุ่งหญ้า ชาวบ้านแถวนั้นจะนำสัตว์มาให้กินหญ้า รู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ บรรยากาศดี คนชอบถ่ายรูป ชมวิว นั่งพักผ่อน

 

จุดชมวิว ยอดเขาพระยาเดินธง

ที่เที่ยว ลพบุรี 2565 ไม่ไกลจากสันเขื่อน มีจุดชมวิวที่ห้ามพลาด คือ จุดชมวิวเขาพระยาเดินธง ตั้งอยู่ที่ ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี สามารถขับรถขึ้นไปบนยอดเขาได้ประมาณ 4 กิโลเมตร ทางค่อนข้างชันและไม่ค่อยดีนัก คุณควรใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ ชั้นบนเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ทัศนียภาพโดยรอบสวยงามมาก ทิวทัศน์ของเมืองลพบุรีแบบพาโนรามา เราสามารถมองเห็นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้โดยเฉพาะช่วงปลายฤดูฝนและต้นฤดูหนาว จะพบกับทะเลหมอกที่ลอยละล่องบวกกับแสงอาทิตย์สีทองสาดส่องเป็นภาพที่สวยงามและอย่าลืมถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก หรืออัปโหลดไปยังโซเชียลมีเดียเพื่อแสดงให้เพื่อนของคุณ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง